בית » למה גרוס?

מרבית המטופלים בקנאביס רפואי מעדיפים כיום לקבל את הקנביס בתצורה של תפרחת,לצריכה בדרך של עישון או אידוי. העדפת התפרחת (על פני צורות מתן אחרות כגון שמן או טבליה) צפויה לאפיין את הטיפול בקנאביס רפואי גם במשך השנים הבאות. לשימוש בפרחים חסרון ברור בכל הנוגע לדיוק ועקביותבטיפול, שכן מינון החומרים הפעילים שונה בין התפרחות השונות. עובדה זו מקטינה את היכולת לייצר מוצרים הומוגניים והדירים ודוגמאות שונות של אותו הזן עשויות לייצר השפעות בריאותיות שונות או לגרור תופעות לוואי לא צפויות (למשל להגביר עייפות או חוסר ריכוז), ובכך למנוע מהמטופל תפקוד יומיומי נדרש.

ישנם בשוק מאות זני קנאביס שונים, לזנים שונים השפעות טיפוליות שונות הנובעות מהרכב החומרים הפעילים Active Pharmaceutical intergradient)), בעיקר הרכב הקנבינואידים והטרפנים. מציאת הזן/ ההרכב המתאים לצרכי מטופל מסוים הינה מורכבת ותלויה במצבו הרפואי כמו גם בפרמטרים אישיים (למשל סימפטומים של מחלה, אלרגיה, מצב רגשי ועוד). מכאן כי מציאת הזן/ ההרכב המתאים ביותר לכל מטופל הינה תהליך ארוך של ניסוי וטעייה, העשוי להמשך חודשים אחדים. לאחר איתור הזן האופטימלי, קיימת חשיבות גבוהה לשימור האפקט הטיפולי שלו. מכאן, השגת הדירות בהשפעה הטיפולית היא חיונית.

כאמור, שימור ההדירות הטיפולית נצבת בפני קושי גדול כשאנו עוסקים בתפרחות. הרכב התפרחת משתנה עם תנאי הצמיחה, עונות, זמן הקציר ואפילו בין תפרחותשונים על פני אותו הצמח. אין דרך מעשית לנתח כימית את הרכבה של כל תפרחת, ולכל היותר ניתן בפרקטיקות הנוכחיות לדווח על הרכב ממוצע המבוסס על ניתוח של כמה תפרחות מתוך אצווה גדולה. התפרחת המשמשת בפועל עשויה להיות בעלת הרכב שונה באופן ניכר מזה הרשום על גבי האריזה, ומזה הקיים בתפרחות נוספות באותה האריזה.

על מנת להתמודד עם הקושי, פיתחה בזלת טכנולוגיה המוגנת פטנטית שנועדה לאפשר הומוגניזציה בין מנות שונות שמקורן בתפרחת. תפרחות בכמויות גדולות נגרסות לגודל המתאים במיוחד לשימוש כסיגריות או במאיידים ומעורבבות בטכנולוגיה מיוחדת המאפשרת הרכב אחיד בין חלקי האצווה השונים ובין המנות השונות. בזלת פיתחה גם מכונה מוגנת פטנט המסוגלת לייצר אלפי סיגריות קנאביס לשעה. כל הסיגריות המיוצרות מאותה אצווה הן בעלות הרכב אחיד המאפשר הדירות ודיוק בטיפול.

מאת : דר' נועה רז