התוויות משרד הבריאות \ נוהל 106

משרד הבריאות פירסם רשימת “התוויות”(נוהל 106) ובו פירוט מדוייק עבור אילו מחלות ניתן לקבל רישיון לקנאביס רפואי בישראל.
להלן עיקרי הנוהל כפי שפורסם באתר משרד הבריאות 

תנאים נדרשים לקבלת רשיון לשימוש בקנביס למטרות רפואיות:
הגשת פניה בבקשה לקבלת רישיון שימוש בקנביס למטרות רפואיות, על פי המפורט בנוהל זה.
ככלל, רישיון לשימוש בקנביס לא יינתן אלא לאחר מיצוי הטיפולים המקובלים ובהתוויה מוכרת בלבד.
טרם הגשת המלצה ובקשה לאישור שימוש בקנביס למטרות רפואיות על הרופא הממליץ לשלול קיומן של התוויות נגד (“קונטראינדיקציות”) מלאות או חלקיות.
התוויות נגד יחסיות למתן קנביס הינן : אי ספיקת לב, פסיכוזה, מצב פסיכוטי בעבר, הפרעה חרדתית, ותורשה פסיכיאטרית משמעותית בקרוב משפחה מדרגה ראשונה במיוחד במטופלים צעירים מגיל 21 והיסטוריה של התמכרות או שימוש לרעה בסמים.
האמור משקף את התוויות הנגד העיקריות הידועות היום, אך אינו מהווה רשימה סגורה ויתכנו התוויות נגד נוספות הנגזרות ממצבו הפרטני של המטופל לרבות עקב שימוש מקביל בתרופות או תכשירים וחשש לאינטראקציה שלילית או תופעות לוואי לא רצויות בשל השילוב.
ההתוויות הרפואיות המוכרות כיום הם כדלקמן:

תחום האונקולוגיה:
למטופלים בזמן טיפול בכימותרפיה ועד חצי שנה מסיומו לצורך הקלה בבחילות, בהקאות או בכאבים הקשורים לטיפול גם ללא מיצוי טיפולים מקובלים להקלה בבחילות וכו.
(במקרים בהם הרופא המטפל סבור כי יש להמשיך בטיפול בקנביס בחלוף חצי השנה – יפרט את הסיבות להמשך הטיפול ולאיזו תקופה לדעתו יש להמשיכו)
לצורך שיכוך כאב ממקור סרטני בשלב גרורתי ולאחר מיצוי אפשרויות טיפול מקובלות.

תחום הגסטרואנטרולוגיה:
למטופלים הסובלים ממחלת מעי דלקתית פעילה ומוכחת (מחלת קרון או קוליטיס) והעונים לקריטריונים הבאים: מוצו ונכשלו טיפולים תרופתיים מקובלים של לפחות אימונומודולטור אחד
(כגון : אימוראן או פורינטול), לתקופה של 2 חודשים לפחות ובנוסף של לפחות נוגד TNF אחד(כגון : הומירה או רמיקייד) במנת העמסה מלאה – כלומר 2 טיפולים.
שלילת האופציה לטיפול ניתוחי של הסרת קטע מעי חולה קצר.
ההמלצה לטיפול בקנביס תוגש ע”י מומחה בגסטרואנטרולוגיה המטפל בחולה לפחות 2 חודשים, בצירוף :
א. תיעוד מפורט של הטיפולים הנ”ל
ב. פירוט הסיבה לשלילת אופציית הטיפול הניתוחי.

תחום הכאב:
למטופלים הסובלים מכאב נוירופאתי ממקור אורגני ברור, המטופלים במרפאת כאב מוכרת בתקופה של שנה לפחות לפני הגשת הבקשה, לאחר מיצוי אפשרויות טיפול מקובלות
ובהמלצת מרפאת הכאב בה הם מטופלים
ובצירוף שאלון BPI מלא, אשר ישמש ככלי למעקב אחר המטופל בהקשר של יעילות הטיפול בקנביס.

בתחום מחלות זיהומיות:
למטופלים המאובחנים בכשל חיסוני נרכש (AIDS)ללא התניה ברמת ה CD4 לאחר מיצוי טיפול תרופתי מקובל אשר סובלים מירידה קיצונית במשקל ) Cahexia – מעל %10 אובדן של משקל גוף
(לצורך שיפור תאבון או לצורך הקלה בהקאות ותסמיני מערכת העיכול).

בתחום הנוירולוגיה:
למטופלים המאובחנים בטרשת נפוצה (Sclerosis Multiple)במצבים ספסטיים אשר לא הגיבו לטיפול מקובל.

למטופלים המאובחנים בפרקינסון, המטופלים במשך שנה לפחות בטיפול אנטיפרנקסוני, הסובלים מכאב (כאב כרוני או כאב הנגרם מהריגידיות) אשר לא הגיבו לטיפול מקובל בכאב.
קונטראינדקציה לטיפול – פסיכוזה פעילה .
ההמלצה לטיפול ע”י קנביס רפואי תוגש על ידי הנוירולוג המטפל המתחייב לביצוע מעקב רפואי מדי שלושה חודשים לפחות.

למטופלים בגירים המאובחנים בתסמונת טוראט, הסובלים מהפרעה תפקודית משמעותית בחיי היומיום אשר לא הגיבו לטיפולים מקובלים .
קונטראינדקציה לטיפול – פסיכוזה פעילה או תורשה משפחתית (מדרגה ראשונה) של מחלות פסיכוטיות.
ההמלצה לטיפול ע”י קנביס רפואי תוגש על ידי הנוירולוג המטפל, בצרוף המלצה של פסיכיאטר שבדק את המטופל.
בשנת הטיפול הראשונה הרישיון יוגבל לתקופות של שלושה חודשים בכל פעם וחידוש הרשיון יותנה בבחינה והמלצה משותפת של הנוירולוג והפסיכיאטר המטפלים בכל פעם.
החל משנת הטיפול השניה –הרישיון יוגבל לתקופות של עד שנה בכל פעם ומותנה בהמלצה של הנוירולוג המטפל והמלצה פסיכיאטרית.

למטופלים בגירים חולי אפילפסה, העומדים בכל הקריטריונים במצורף : מאובחנים כחולי אפילפסיה קשה לפחות שנתיים הסובלים מהפרעה תפקודית משמעותית (התקפים אפילפטיים הגורמים למוגבלות, כולל התקפים קלוניים כלליים, התקפים מסוג חלקי-מורכב התקפים מוקדיים אחרים אם הם גורמים לסכנת נפילה וחבלה והתקפים טוניים או אטוניים כלליים).
האפילפסיה עמידה לטיפול, לאחר כשלון של לפחות חמש תרופות אנטי- אפילפטיות רשומות כמונותרפיה או כמשלב תרופות, והינה מאופיינת בתדירות התקפים של לפחות התקף אחד לחודש תוך טיפול תרופתי מתועד .
ההמלצה לטיפול תוגש על ידי נוירולוג מומחה המטפל בחולה במרפאת אפילפסיה באחד מהמרכזים הרפואיים, בה המטופל נמצא במעקב לפחות במשך ששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, עם תיעוד של כשלון לפחות 3 תרופות תוך תקופת הטיפול במרפאה זו, ותוך התחייבות של הנוירולוג לביצוע מעקב רפואי ובצרוף המלצה של פסיכיאטר שבדק את המטופל.
למטופלים קטינים הסובלים מאפילפסיה קשה בלתי נשלטת, לאחר כשלון טיפולים מקובלים בלפחות חמש תרופות/טיפולים ובכללם עמידות או אי הצלחה באחד או יותר מהבאים : דיאטה קטוגנית, קוצב וגאלי, ניתוח.
ההמלצה לטיפול תוגש על ידי נוירולוג ילדים המטפל המתחייב לביצוע מעקב רפואי מדי שלושה חודשים לפחות.
בתחילת הטיפול בקנביס על החולה להיות לפחות על שתי תרופות מוכרות נוגדות פרכוסים במינון מלא ולהמשיך את הטיפול בהן ללא הורדת מינון למשך תקופה של שישה חודשים ללא פרכוסים שלאחריה ניתן יהיה לשקול הורדה והשארת המטופל בל תרופה אחת נוגדת פרכוס והקנביס .

בתחום הטיפול הפליאטיבי:
למטופלים סופניים (תוחלת חיים צפויה של חצי שנה)

בתחום הפסיכיאטריה:
למטופלים בגירים המאובחנים בהפרעת דחק בתר- חבלתית (PTSD) והעונים לקריטריונים הבאים במצורף:
הפרעה בתר –חבלתית בדרגת חומרה בינונית ומעלה ועונה לקריטריונים של 21% נכות לפחות לפי סעיפי המל”ל , הנמשכת מעבר ל 2 שנים ומאופיינת במצוקה נפשית רבה.
מוצו לפחות 3 התערבויות תרופתיות מקובלות לפרקי זמן מינימאליים של חודשיים כל התערבות וכן מוצו 3 התערבויות פסיכולוגיות מקובלות.
קונטראינדיקציה מוחלטת לטיפול – היסטוריה של פסיכוזה או שימוש לרעה בסמים.
ההמלצה לטיפול בקנביס תוגש ע”י פסיכיאטר מומחה המטפל בחולה, ע”ג “נספח לבקשה לטיפול מסייע בקנביס לחולי PTSD  שהקישור אליו מפורסם באתר משרד הבריאות בכתובת http://www.health.gov.il ובצירוף
א. תיעוד מפורט של הטיפולים
ב. הצהרת הפסיכיאטר המומחה הממליץ, המאשר כי הסביר לחולה את סיכוני הטיפול
ג. התחייבות הפסיכיאטר המומחה הממליץ, להמשיך במעקב הרפואי בכל משך תקופת הרישיון.
בשנת הטיפול הראשונה : רישיון השימוש בקנביס יוגבל לתקופה של עד שישה חודשים בכל פעם וחידוש הרישיון יותנה בדיווח של הפסיכיאטר המטפל על תוצאות הטיפול עד למועד הגשת הבקשה והמלצתו להמשך טיפול.
החל משנת הטיפול השנייה : רישיון השימוש בקנביס יוגבל לתקופה של עד שנה בכל פעם וחידוש הרישיון יותנה בדיווח של הפסיכיאטר המטפל על תוצאות הטיפול עד למועד הגשת הבקשה והמלצתו להמשך טיפול.

 

בזלת פארמה קנאביס רפואי עד הבית