איך לחדש רישיון?

 • הנהלים והדרישות לחידוש רישיון מופיעים בנוהל 106 – לפי התוויה.
 • תהליך חידוש רישיון על פי הנחיית משרד הבריאות לוקח כ-85 ימי עסקים:
 • הקלדת מסמכים – 15 ימי עסקים.
 • בדיקת וועדה – 60 ימי עסקים.
 • העברת הרישיון לספק – 15 ימי עסקים.
 • אנו ממליצים להתחיל בתהליך חידוש הרישיון עד שלשה חודשים לפני מועד פקיעת תוקף הרישיון.
 • עליך לחזור לרופא המטפל שלך לקבלת המלצה להמשך טיפול בקנביס ולוודא השלמת טפסים רלוונטיים.
 • שים לב! אם לרישיונך הקודם היה מצורף מכתב – יש להעביר מכתב זה לרופא המטפל, להתייחס להערות משרד הבריאות ובמידת הצורך להשלים את כל המסמכים הנדרשים.
 • במידה והוחלף הרופא המטפל, על הרופא הנוכחי לצרף מכתב הודעה על כך בשליחת הטפסים.
 • הטפסים מועברים דרך פורטל משרד הבריאות על ידי הרופא או המרפאה המטפלת. אנו ממליצים לבקש העתק של המסמך.
 • שים לב שכלל הטפסים מקוונים (לפי פורמט), מודפסים, חתומים בחתימה וחותמת רופא ומופיעים על התאריך העדכני!
 • לאחר כשבועיים, אם טרם התקבלה הודעה על קבלת ותחילת טיפול הבקשה במשרד הבריאות, מומלץ ליצור קשר טלפוני עם מוקד היק”ר במספר הטלפון: 02-6268000
 • שים לב! אם ברצונך לשנות פרטים ברישיון כגון: כתובת, תצורת צריכה, הגדלת מינון, הוספת משנע חוקי ברישיון – חידוש רישיון הוא הזמן הטוב ביותר בזה על מנת למנוע טיפול והעברת טפסים פעם נוספת.
 • מטופלים אונקולוגים שמקבלים רישיון מהמרפאה ישירות – הטיפול בהם הוא שונה והוא דרך המרפאה בלבד!
בזלת פארמה קנאביס רפואי עד הבית